Postavljen kameni oltar u kapelici u Rasnu

Postavljanjem kamenog oltara, ovih dana, završena je zadnja faza u rekonstrukciji kamene kapelice u groblju Kremenje. Ljepota i autentičnost domaćeg kamena skladno se uklapa u interijer kapelice, te s kamenom popločanu glavnu stazu. Svi izrađeni kameni elementi su masivi spojeni u zadanu cjelinu. Moderne linije ovog projekta i tradicionalni motivi međusobno se upotpunjuju. Put od idejnog riješenja rekonstrukcije kamene kapelice iz 1881. godine do završne faze ugradnje kamenog oltara je uspješno okončan.

 

Kameni je blok dimenzija 1,2x0,8x1,04 metra izvađen u kamenolomu „Muša“ u Crnim Lokvama, a umjetnički ga je obradila kamenoklesarska radnja AG Kamen Široki Brijeg. Ukupna je težina lamenog bloka oko 2.700 kg.

Umjetnički rad na kamenom oltaru realiziriralo je Hrvatsko društvo čuvara baštine u sklopu programa „Kulturne priredbe na spomeničkoj baštini“,

Portal Rasno