Rašnjaci čuvaju stare običaje: Pečenje rakije

Pečenje rakije je u Rasnu oduvijek bio događaj kojem se predavalo posebna pažnja. Nije se puno toga ni danas promjenilo. Iako, istina mladi ne predaju puno važnosti pečenju rakije, ali tu je stariji naraštaj koji se „ne predaje“. Ovih dana je krenulo pečenje rakije. Ova godina je bila prosječna u količini ali i kvaliteti grožđa, U nekoliko zadnjih godina sve više se kupuje “makedonsko grožđe”, možda zbog niže cijene, ali uz nižu cijenu dolazi i lošija kvaliteta. Stari mještani kažu bez obzira na porijeklo grožđa rakija će biti dobra, kao i prethodnih godina.

 

Portal Rasno