Tko je vlasnik spornog zemljišta u Rasnu?

Ravnanje parcela u Rasnu za sadnju smilja se i dalje nastavlja, što je vrlo pohvalno za naše mjesto. U toj silnoj želji da se zauzme što veći broj obradive površine, ponekad dođe i do komplikacija. Jedan od prvih takvih problema na području župe Rasna se dogodio prije par dana. Jedan od domaćih gospodarstvenika je pokrenuo pripremanje nove parcele na području zaselka Njive, koje je općina ili županija dala ili trebala dati u koncesiju, što znači da bi općina ili županija trebala biti i vlasnik te iste parcele. No, da li je baš sve tako?

Pojavili su se „vlasnici“ zemljišta koji tvrde za portal Rasno da je to privatan posjed i i da će zabraniti daljnje radove. Prema njihovima tvrdnjama sporno zemljište ima pet vlasnika i nije moguće da se radovi mogu nastaviti. 

Iz pouzdani izvora saznajemo da „navodni“ vlasnici nisu upisani u katastar, i da sporno zemljište nije u njihovom vlasništvu. o svemu ovome vjerojatno će se još pisati i detaljno utvrditi tko je u pravu a tko nije.

Za ovo zemljište i za sva daljnja obradiva zemljišta koja će biti zahvaćena koncesijom Vijeće Mjesne zajednice Rasno donijelo je odluku da moraju biti najmanje 50m udaljena od ceste.

Foto i tekst: Mario Brkić / Portal Rasno