Rasno postaje utočište pasa lutalica

Posebno u zadnjim mjesecima Rasno postaje utočište pasa lutalica. sve intezivnije se mještani žale na ovaj problem. Od kuda se pojavljuju psi lutalice nikome nije jasno. Ovakvi psi se najviše mogu vidjeti u blizini odlagališta smeća, u potrazi za hranom. Baš zbog toga mogu biti i prijenosnici raznih bolesti, pa čak da budu zaraženi i bjesnilom. Stoga, ukoliko sretnete takvog psa ili više njih gledajte izbjegavati kontakt sa njima. Ostaje pitanje kako riješiti ovaj problem?

 

Piše: Mario Brkić / Portal Rasno