Finaliziranje ceste nakon dovoda vodovodne mreže u Rasnu

U središtu Rasna „naletjeli“ smo na bager koji finalizira ostatke zemlje uz put, koji je bio ne završen nakon prokopa za vodovodnu mrežu. Ono što se može vidjeti u središtu sela očišćeno je kako i treba da bude, nadajmo se da će i sa zaselcima Rasna biti isto.

 

Piše: Mario Brkić / Portal Rasno