Dva rašanjska zaselka i dalje bez asfalta

Iako živimo u 21 vijeku, normalno bi bilo da svako naseljeno mjesto ima asfaltni put, međutim stvarnost je puno drugačija.  Jedno od mnogih mjesta u Hercegovini čiji mještani nemaju asfalt do svojih kuća je i selo Rasno, odnosno njega dva zaselka. Naime, iako se puno obećavalo, posebno pred izbore, do danas se nije učinilo ništa. U Rašanjske zaselke Kosmaj i Staje se još uvijek dolazi makadamom. Asfalt je došao do, možemo slobodno reći ulaska u ova dva zaselka, ali se nije nastavilo kako je se odavno obećalo. Kako iz godine u godinu sve više mještana napušta ove zaselke, teško je za povjerovat da će se ovi zaselci ikada asfaltirati.

Foto i tekst: Mario Brkić / Portal Rasno