Stećci u Rasnu

Na cesti koja vodi prema Crkvi u Rasnu nalazi se nekropola sa 24 stećka. Više je primjeraka oštećeno i pomaknuto. Godine 1800 četiri stećka su prenesena do Studenca, gdje se i danas nalaze, a od jednog je isklesano korito. 

 

 

Iz knjige Ivana Dugandžića / Portal Rasno