Raspored MNL MZ Širokog Brijega

06. 07. 2017 - četvrtak 
20,30 IZBIČNO – PRIVALJ 
21,30 CRNE LOKVE – DOBRKOVIĆI 
22,30 BRIG – KNEŠPOLJE

07. 07. 2017 – petak 
20,30 LJUTI DOLAC – TRN 
21,30 BIOGRACI – DESNA OBALA
22,30 DUŽICE - TURČINOVIĆI

10. 07. 2017 – ponedjeljak 
20,30 LJUBOTIĆI – ČERIGAJ
21,30 DOBRIČ PR. GR. DR. – L. OBALA 
22,30 RASNO – CIG. GRADAC

11. 07. 2017 – utorak 20,30 
DOBRKOVIĆI – OKLAJI 
21,30 JARE – IZBIČNO 
22,30 KOČERIN – MOKRO

12. 07. 2017 – srijeda 
20,30 KNEŠPOLJE – UZARIĆI 
21,30 DESNA OBALA – BUHOVO 
22,30 LIJEVA OBALA – CRNAČ

13.07. 2017 – četvrtak 
20,30 TURČINOVIĆI - PRIVALJ 
21,30 DOBRIČ PR. GR. DR. – MOKRO
22,30 BRIG – TRN

14. 07. 2017 – petak 
20,30 BIOGRACI – ČERIGAJ
21,30 CRNE LOKVE – CIG. GRADAC
22,30 DUŽICE - IZBIČNO

17.07. 2017 – ponedjeljak 
20,30 BUHOVO - LJUBOTIĆI
21,30 UZARIĆI – LJUTI DOLAC
22,30 OKLAJI – RASNO

18. 07. 2017 – utorak 
20,30 CRNAČ - KOČERIN 
21,30 PRIVALJ – JARE 
22,30 CIG. GRADAC – DOBRKOVIĆI

19.07. 2017. - srijeda 
20,30 TRN – KNEŠPOLJE 
21,30 ČERIGAJ – DESNA OBALA
22,30 MOKRO – LIJEVA OBALA

20.07.2017. – četvrtak 
20,30 IZBIČNO – TURČINOVIĆI 
21,30 OKLAJI – CRNE LOKVE
22,30 UZARIĆI - BRIG

21.07.2017. - petak
20,30 BUHOVO - BIOGRACI 
21,30 KNEŠPOLJE – LJUTI DOLAC
22,30 PRIVALJ – DUŽICE

24.07.2017. – ponedjeljak
20,30 DOBRKOVIĆI – RASNO 
21,30 CRNAČ – DOBRIČ PR. GR. DR. 
22,30 DESNA OBALA – LJUBOTIĆI

25.07.2017. - utorak
20,30 LIJEVA OBALA - KOČERIN 
21,30 TURČINOVIĆI - JARE