Groblje Kremenje u Rasnu

Groblje kremenje u Rasnu dobilo je naziv po kamenu-kremenu s kojim je bogato područje u kojem je groblje. Dugo je vremena groblje bilo središnje za župu, a staro je više od 200 godina. Nastalo je postupnim prelaskom iz groblja Biloševice. Katolički puk iz Rasna i Dužica vjerojatno se pokapao u udaljenim grobljima Biloševice da bi se “ sakrio od turskog zuluma“. Tu su služili fratri sv. Mise u godinama turskog progona i tlačenja

Prema pučkoj predaji, na mjestu gdje je danas groblje, najprije je pokopan mrtvac, koji se zbog jakog leda i zime nije mogao prenijeti na udaljeno groblje Biloševica. Grob je dugo vremena bio samac, da bi se kasnije oko njega postupno formiralo groblje. Nastanak župe Rasno1872. godine podignuta je župna kapela budući da nije odgovarala potrebama (u to vrijeme velike župe) ni u groblju. Tako je bilo sve dok godine 1961. nije dovršena crkva od klesanog kamena.