Jurin Grob

Zapadno od zaselka Brkići nalazi se Kužni Grob pokojnog Jure Brkića. Prema pričama starih Jure je bolovao od tada neizlječive bolesti zvane “Kuga“ i umro. Pošto je Kuga bila lako prenosiva bolest ljudi su Juru odvukli kukama do najbliže ledine i ukopali ga. Kasnije su započeli zavjeti na Jurinom grobu te se svake godine na Jurevdan 23.04 održava sv. Misa.