Pećina

Pećina je smještena na sjevernoj strani rašnjanskog polja. Voda koja iz polja ulazi u pećinu izlazi u Vriošticu (Vitina). Prema legendi dokaz da voda zaista izlazi u Vriošnici je frula koja je ispala čobanu u vodu koji je čuvao ovce u okolice pećine, da bi već sutradan se pojavila na već spomenutom izvoru Vrioštici.