Pučka škola u rasnu „Ivan Sopta“

Osnovna škola Rasno osnovana je 14. listopada 1965.god. na sjednici Skupštine općine Lištica (Š.Brijeg) Prema programu razvoja osnovnih škola, Osnovna škola Rasno, koja je imala pet tada pet razreda, trebala je izrasti u osnovnu školu s osam razreda. U svom sastavu imala je dva područna odjela i to u Buhovu i u Dužicama.Skoro 100 god. školska zgrada u Rasnu čuva svoju izvornost, ali možemo reći da je djelovao na nju i zub vremena. Tako da se dolazi na ideju 1996 god. da se pomenuta škola obnovi i očuva kao kulturni spomenik, a nakon obnavljanja dobiva ime po Ivanu Sopti.