Stećci

Blizu staništa Studenca, u polju, ispod kuća, uz cestu koja vodi prema crkvi, nalazi se nekropola sa 24 stećka. Više je primjeraka oštećeno i pomaknuto. Tako je dio stećaka ugrađivan u okolne zidove, a s obzirom na to da cesta vodi kroz sredinu nekropole, svakako je pri gradnji ceste došlo do pomicanja i raspored stećaka je drugčiji.