Ivana Knezović - Musa: Zadovoljan čovjek

"ŽIVIO SAM DUGO I SRETNO, BIO SAM S MALIM ZADOVOLJAN, NIŠTA NISAM TRAŽIO A MNOGO SAM DOBIO" Ta rečenica stajala je na osmrtnici Stijna Streuvelsa,mnogim ljubiteljima poezije najdražeg pjesnika. Do groba su ga doveli u malim bijelim kolima radosti. Poruka o životu napisana je njegovom rukom na osmrtnici. Napisana tajna za sve nas. Umio je proniknuti u sve ono što je bilo skriveno. Koliko dugo bismo danas trebali tražiti ovakve ljude. Dugo ,dugo bismo ih tražili dragi moji čitatelji. A ključ života sastoji se baš u ovoj rečenici dragog nam pjesnika. Danas nas vrijeme nadražuje i uništava nam živce,letimo tužno kao ptice pokislih krila. A tako malo nam treba da poletimo. Baš nekih dana nailazim pored bolesnika,koji je upravo izlazio iz bolnice i rekao":SRETAN SAM ŠTO MOGU SADA OTIĆI NA SVOJIM NOGAMA ODAVDE". Navelo me na razmišljanje,čovjek je doživio novi svijet. Ko zna koliko dana kaosa je imao. Na licu mu je blistala sreća. Trenutno sam spoznala neku preobrazbu,da sam sretna da hodam,da letim životom.

 

Piše: Ivana Knezović - Musa / Portal Rasno